Going Dutch is een uniek programma om medewerkers met een niet-Nederlandse achtergrond in Nederlandse organisaties te integreren. Het richt zich op de optimale integratie van deze medewerkers in de organisatie en leidt tot echte synergie. Het voorkomt effectief de bekende en kostbare problemen van Nederlandse profit- en nonprofit-organisaties met hun buitenlandse medewerkers met verschillende culturele achtergronden. Het voorkomt ook mogelijke onplezierige ervaringen van die medewerkers.

Modules

Culture Development

Going Dutch
De basis
.

Werken in een
Nederlandse organisatie

Culture Development

Going Dutch
De verdieping
.

Je eigen identiteit in een Nederlandse omgeving

Going Dutch

Going Dutch is een uniek programma om medewerkers met een niet-Nederlandse achtergrond in Nederlandse organisaties te integreren.

De cursisten maken zich aanvullende kennis en vaardigheden eigen. Daarbij kapitaliseren we op hun culturele sterke punten. Het is niet onze bedoeling de overtuigingen en waarden van de cursisten te veranderen of om ze in Nederlanders te veranderen. In tegendeel, de multiculturele samenstelling van de trainingsgroepen is een van de sterke punten van onze benadering. Dit biedt namelijk de mogelijkheid elkaars zienswijzen en gedrag te bestuderen vanuit een veelheid aan verschillende culturele perspectieven. Zo worden de cursisten ‘getrainde buitenstaanders’ die kunnen helpen impasses and conflicten op te lossen met – en tussen! – Nederlandse collega’s.

Missie

Wij verschaffen niet-Nederlandse cursisten de alledaagse wijsheid en vaardigheden die in een Nederlandse organisatie nodig zijn om echte partners te zijn en effectief te communiceren vanuit een uniek intercultureel helikopterperspectief.

Culture Development

Met Going Dutch zet u een nieuwe standaard
voor de integratie van medewerkers uit andere culturen.