Culture Development

Alledaagse wijsheid toepassen, daar gaat Room to move over. Telkens tot de beste zienswijze komen, vanuit wat je het liefste wilt en het beste kunt, om het verschil te maken. 

Producten

Culture Development

Room to Move
Training
.

Werken aan je werkelijkheid om haar te laten werken

Culture Development

Room to Move
Verbeterprojecten
.

Verbeterprojecten
op maat

Alledaagse Wijsheid

Room to Move is gebaseerd op Alledaagse Wijsheid.
6 boeken, eventueel op maat aan te leveren voor uw organisatie.

Wat is alledaagse wijsheid?

Een inleiding van onze aanpak van verandering en zingeving.

Integratie en vervreemding

Onze visie op stress en stressmanagement.

Eigen
wijsheid

Een boeiende, praktische handleiding om je eigen wijsheid te ontwikkelen.

Wijsheid
delen

Onze benadering van leiderschap.

Hoe het werkt

De theoretische verankering voor de hele cyclus.

Hoe?

De oefeningen, technieken en methoden die we gebruiken om wijsheid te ontwikkelen.

Culture Development

Jij aan het roer, vrij om telkens datgene te doen wat je het liefste is en dat op een ethisch verantwoorde wijze. Vrij ook wat er zich aan je voordoet zo goed mogelijk aan te gaan en de anderen daarin mee te nemen. Zonder onnodige vervreemding en stress, en met dankbare anderen die jou vertrouwen en waarderen als extra uitkomst.