Boek 2 – NL

Integratie en vervreemding

Onze visie op stress en stressmanagement.

Dit betekent dat je heel moet worden en moet opgaan in je activiteiten en de anderen. Integratie dus en thuiskomen. De wereld en jezelf als eigen ervaren. Dat spreekt niet altijd vanzelf. Soms ervaar je de wereld en zelfs jezelf als vreemd. Vervreemding! Zeker als je buiten je comfortzone treedt. Het boek gaat in op wat vervreemding is en de vijf verschillende fasen ervan. Waarom gebruiken we de term vervreemding en niet de term stress? Ten eerste geeft de term vervreemding beter aan wat er aan de hand is. Ten tweede heeft deze term niet de positieve bijbetekenissen die wel eens aan stress worden gehecht. Ten derde is vervreemding al sinds de middeleeuwen de originele term om dit soort verschijnselen aan te duiden.

In de eerste fase van vervreemding wordt je bezigheid van dat moment vreemd. Je schrikt op en gaat na wat er aan de hand is. De tweede fase betreft je afsluiten en je losmaken van je omgeving en je eigen emoties en gedachten. Die worden je dus vreemd. In de derde fase reageer je vanuit emoties als woede en angst op die omgeving, als was die omgeving vreemd. In de vierde zet je je gevoel uit en maak je je wereld kleiner en kleurlozer, met alle troosteloze uitzichtloosheid van dien. Een vreemde wereld. In de vijfde fase ten slotte, die van de decompensatie, beland je in de narigheden van een psychische of lichamelijke ineenstorting. Dan wordt alles nog vreemder.

Uiteraard gaan we ook uitgebreid in op wat je kunt doen om stress en ongewenste vervreemding te voorkomen en tegen te gaan. Zo veraangenaam je de omgeving voor jezelf en anderen, blijf je gezond en maak je die omgeving beheersbaar, begrijpelijk en zinvol. Kortom, je leeft met meer wijsheid, in al je levensdomeinen, en maakt je leven meer de moeite waard.

Scroll to Top