Boek 4 – NL

Wijsheid delen

Onze benadering van leiderschap.

De ongekende uitdagingen die op ons en onze organisaties afkomen, vereisen een benadering vanuit wijsheid. Daartoe draag je je eigen wijsheid over aan anderen en neem je hen hierin mee. Dat doe je door de juiste vragen te stellen en een dialoog aan te gaan. Gaat dat goed dan resulteert dit in een nieuwe gedeelde werkelijkheid die een ieder een duidelijke meerwaarde biedt. Zo leer je anderen om zelf te leiden en valkuilen te herkennen op dit punt. Dat vereist wel enig charisma.

Hoe geef je vorm, samen met anderen, vanuit je persoonlijke missie en vanuit wat zij inbrengen, aan jouw toekomst van en die van de jouwen? Ten eerste is dit een kwestie van de juiste doelen stellen. Ten tweede gaat het er om je omgeving beter vorm te geven. Hiertoe maak je een analyse van behulpzame en belemmerende factoren. Vervolgens ga je na hoe je die behulpzame factoren zo goed mogelijk kunt gebruiken en versterken, alsook hoe je omgaat met die belemmerende factoren.

Deze aanpak leidt tot een synergie tussen enerzijds je verliezen in een bepaalde werkelijkheid en anderzijds openstaan voor andere werkelijkheden en hun plezierige uitkomsten. Wijsheid delen versterkt al die plezierige uitkomsten doordat je het samen doet. Er valt je ook veel toe, gelukkig toeval, een beetje als Guus Geluk. Gezamenlijke expedities en avonturen die je verrijken, het leven de moeite waard maken en waar je later met plezier en trots over kunt vertellen.

Scroll to Top