Boek 1 – NL

Wat is alledaagse wijsheid?

Een inleiding van onze aanpak van verandering en zingeving.

Wat is alledaagse wijsheid? is het eerste boek van een cyclus van zes boeken. Het is de inleiding van onze aanpak om bedreigingen van je wereld tegemoet te treden en te voorzien in je behoefte aan zingeving. Alledaagse wijsheid houdt in dat je meer beheersing krijgt over hoe je alles ziet, dus over de selectie van je eigen zienswijzen. Zo laat je een zienswijze los als die niet meer werkt, waarmee je ruimte schept om een effectievere zienswijze te selecteren. Die selectie laat je telkens leiden door je eigen missie. Dat wil zeggen door optimaal bij te dragen aan je omgeving vanuit wat je het liefste wilt en het beste kunt. Je missie dient dan als richtlijn, leidraad en meetlint voor de keuzen die je maakt voor je gedrag en doeleinden. Daardoor krijg je meer vat op wat er gebeurt en blijf je flexibel.

Meer wijsheid dus. Kortom, je wordt de baas over waar je je aan verbindt en over wat je loslaat. Wijsheid verder als een vorm van creativiteit die haaks staat op rigiditeit. Een kwestie van moed, hoop en je niet blind staren op wat je hebt verloren, in de wetenschap dat de toekomst je onbeperkte mogelijkheden biedt. Dat doe je door volwassen te worden, je de nodige vrijheid te verwerven en een eigen missie te formuleren, die je daadwerkelijk in praktijk brengt. Zo leef je gelukkiger en effectiever en neem je anderen daarin ook mee.

Scroll to Top