Going-International

Tweede groep cursisten voltooit basiscursus Cross-cultural competence.

Eind januari heeft een nieuwe groep Young Professionals de basiscursus van Culture Development succesvol afgerond. Na een zeer geslaagde voorgaande editie van de cursus in November 2019, was het aantal aanmeldingen voor deze tweede cursus hoog. Naar aanleiding van de feedback die wij ontvingen op onze voorgaande cursus hebben we een aantal thema’s verder aangescherpt en uitgediept binnen het cursusmateriaal. Uiteindelijk is er een selectie gemaakt van 6 Young Professionals die gedurende één week aan de slag gingen met het vernieuwde cursusmateriaal.

De cursisten werden actief betrokken door verschillende lesmethodes. Aan bod kwamen individuele presentaties, interviewen, observeren en verschillende groepsopdrachten. Achteraf werd er gezamenlijk geëvalueerd. Ook is er intensief gebruikt gemaakt van vernieuwd video-en beeldmateriaal. Hierdoor leerden de cursisten het theoretische cursusmateriaal, geschreven door arbeids- en organisatiepsycholoog Marc Schabracq, toepassen binnen de realiteit van hun werkomgeving en verantwoordelijkheden.
We hebben wederom enthousiaste reacties ontvangen. In mei dit jaar staat een vervolgcursus op het programma, ditmaal aangepast en specifiek gericht op managers en teamleiders binnen internationale organisaties in India, of Indiase organisaties met internationale klanten.

Wil je meer weten over Culture Development? Neem dan contact op!

Scroll to Top